img_20161209_182926x

Dr. Adelina Mihaela Puciumande a absolvit Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila București în 2013. În 2016 a devenit medic specialist în endodontie (tratamentul canalului radicular) in cadrul aceleiași Universitati.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu, București (România)
1. Evidenţierea și prevenirea factorilor etiologici ai patologiei pulpare şi apicale prin cunoașterea
morfofiziologiei pulpei dentare şi a anatomiei spaţiului endodontic şi a parodonțiului apical;
2. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect prin stabilirea stadiului
reversibil sau ireversibil al afecţiunii pulpare;
3. Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor moderne de tratament endodontic conservator, prin aplicarea
celor mai adecvate metode permiţând menţinerea totală sau parţială a pulpei vii în situaţia unei
afecţiuni pulpare reversibile, ca şi a principiilor şi tehnicilor terapeutice aplicate în situaţia unei afecţiuni
pulpare ireversibile;
4. Identificarea factorilor care pot afecta evoluţia şi prognosticul unui tratament endodontic ortograd,
precum şi posibilităţile existente în situaţia necesităţii eventualei reluări a acestuia;
5. Cunoaşterea metodelor de tratament chirurgical asociate tratamentului endodontic convenţional;
6. Cunoaşterea principiilor biomecanice ale realizării restaurărilor morfo-funcţionale specifice dinţilor
trataţi endodontic;
7. Principiile specifice din odonto-terapia restauratoare;
8. Corelaţiile endo-parodontale;
9. Chirurgia endodontică şi dento-alveolară;
10. Restaurări protetice adaptate specificului dinţilor trataţi endodontic;
11. Principiile terapiei endodontice aplicate în pedodonţie;
12. Implicaţiile endodontice ale terapiei ortodontice;
13. Implantologia ca alternativă de tratament.